Nordiska museet har i samarbete med klonarkivet på Julita tagit fram en äppelapp för dem som vill lära sig mer om svenska äppelsorter. Den heter Äppelappen och innehåller information om ca 300 svenska äppelsorter och har även en enkel sortbestämningsfunktion till hjälp för den som har ett okänt äppelträd i trädgården. Nedladdningslänkar och mer info finns på nordiskamuseet.se/appelappen