Heucheran har ett dekorativt bladverk, ofta färgat. Vissa har vågiga kanter som framhäver bladets undersida, ofta i avvikande färg. De har klocklika små blommor i glesa ax. De flesta sorterna trivs i soligt -halvskuggigt läge i genomsläpplig, inte torr jord och ganska rik på humus.
Många av de nyare sorterna är dessutom vintergröna och har därmed ett längre skönhetsvärde.