Högsommarvärmen har släppt greppet, och rikligt med vatten från ovan har vi fått. Perfekta förhållanden för att sätta igång med höstplantering av buskar, träd och perenner. Vid höstplantering så lägger växterna energin på att etablera sig då de ej skall sätta mer knoppar/frukt och tillväxttakten dessutom saktar ned. Till våren har man en väletablerad planta som startar tidigare på säsongen och hinner få ett starkare tillväxt än de vårplanterade.
Vi fyller på handelsträdgården kontinuelig med nya växter. Välkomna!!