Vår klematisleverantör och vår egen rådgivare Werner Stastny vill ge våra kunder några tips och råd.

Klematis skjuter lättast nya rötter om temperaturen i jorden sjunker. Därför är den senare halvan av augusti och september mycket lämpliga månader för plantering.

Väl rotade och etablerade plantor startar kommande vår mycket lättare än vårplanterade. Under maj månad uppvärms jorden snabbt och maj månad är oftast regnfattig. När jorden blir över 20 grader varm och mer intill hus, stannar rotbildningen av. Plantan skjuter visserligen skott av reserven i krukklumpen. I undantagsfall kan plantan vissna pga. vattenbrist. Detta är absolut inte vissnesjuka.

Vår leverantör menar att storblommiga och viticella sorter kan man inte dränka!

Vi har ett stort sortiment av icke klängande klematis. Dessa är mycket lämpliga i perenna rabatter. Klipps ner som perennerna. Dessa behöver ett lätt stöd eller höga perenner att luta sig mot.

Lycka till och mycket glädje med era klematis önskar Trädgårdshuset!