Sommarvärmen fortsätter att hålla sitt grepp om landet. Nu är det viktigt att hålla koll på vattningen av era växter.
För bästa effekt och för att samtidigt hushålla med vattnet:
Vattna inte när solen ligger på. Och skippa småskvättandet, det dunstar bara bort.
Vattna ordentligt och inte så ofta, växter vill ha fuktighet med inte stå blött.
Använda rotvattnare och droppslang för att få ner vattnet på djupet.
Ha koll på angrepp av ev.skadeinsekter, de gynnas av det torra vädret. Bekämpa i tid.
Glöm inte att gödsla, vattningen lakar ur jorden. Och en välgödslad växt klarar torka bättre.

Lycka till och njut av blomsterprakten!!