Vi försöker alltid ha ett stort sortiment hemma i butiken, även av större solitärbuskar.
Men sortimentet kan variera under säsong beroende på utbudet hos våra odlare.
Sorter och storlekar utanför standardsortimentet kan vi oftast ta hem på beställning.